Kdo za tím vším stojí?

... aneb krátké představení lidí, kteří školu vedou a kteří vám budou v hodinách předávat svoje znalosti a zodpovídat dotazy.

Ing. Lucie Čomošová

Můj příběh s angličtinou začal už na základní škole ve 4. třídě. Abych to zkrátila, o jedenáct let později jsem pořád nebyla schopná komunikovat a i psaný text mi dělal problémy. Prostě jako by těch jedenáct let studia nebylo. Po studiu na vysoké škole jsem se rozhodla se vším praštit a odjela jsem do Irska, kde jsem nejprve pracovala jako ošetřovatelka koní a později jako au-pair. Angličtina ke mně začala přicházet tak nějak sama, já jen vstřebávala a nasávala nová slovíčka a gramatiku. Po dvou a půl letech jsem se rozhodla vrátit a začít učit angličtinu, protože nechci, aby ostatní procházeli stejným utrpením při studiu, jako jsem prošla já. Zjistila jsem totiž, že to jde i lépe. Zcela bezbolestné to není, ale rozhodně je možné naučit se anglicky bez zbytečného utrpení. 


Peter Kovács

Pocházím z multilingválního prostředí a anglicky jsem se začal učit už v raném dětství. Byl jsem jí obklopen díky počítačům, televizi, hudbě, později literatuře, a také díky rodině. Na škole jsem měl skvělou učitelku která mě naučila mluvit plynně anglicky už na základní škole. Po střední jsem přijel do Prahy studovat chemii, ale po dvou letech jsem studium zanechal a věnoval se práci v asistenčním call centru, kde jsem denně komunikoval s celým světem, samozřejmě anglicky. Zde jsem působil 6 let. Poté jsem ještě vystřídal další profese, nakonec jsem začal učit angličtinu, čemu se věnuji s nadšeným zápalem. Mým největším koníčkem je totiž učení se novým věcem a předávání těchto znalostí dál. A tato práce mi umožňuje, ba přímo mne nutí, dělat přesně to.


Jak vyučujeme?

Jazykové školy se často chlubí, že využívají převratnou a účinnou metodu výuky. Existuje mnoho způsobů, jak se naučit cizí jazyk - některé účinnější než jiné -, ale pravdou je, že žádný z nich není ani dokonalý ani převratný.

Metoda, jakou vyučujeme my, není ničím inovativní, ale je osvědčená a víme, že funguje. Sami jsme se setkali už s mnoha metodami výuky angličtiny a z každé z nich jsme si vzali to nejlepší. Proto ke každé gramatice a novým slovíčkům přistupujeme jednotlivě a využíváme našich zkušeností. U začátečníků se nám osvědčil dril v kombinaci s konverzacemi, pokročilí studenti zase potřebují více mluvit a novou gramatiku začleňovat do běžného použití. Hodně se soustředíme na praktické ukázky z běžných životních situací a různá cvičení, která aktivují více smyslů najednou a pomáhají tak lépe si zapamatovat jak slovní zásobu, tak i větné konstrukce.

Věřte, že naučit se anglicky jde i bez pobytu v zahraničí. Jen musíte mít lektora, který danému jazyku rozumí a dokáže vše skvěle vysvětlit. A kvalita lektorů a jejich schopnost danou látku jasně a srozumitelně předat studentům je tím, na čem naše škola staví. Zároveň byste svému zlepšování měli sami věnovat čas, často opakovat a jazyk aktivně využívat. To je dle našich zkušeností cesta správným směrem.