St. Patrick's Day - Den svatého Patrika

12.03.2019

Den svatého Patrika je celosvětově rozšířená oslava irské kultury a dědictví, která se slaví 17. března. V tento den si Irové po celém světě připomínají svého patrona - svatého Patrika. Konají se průvody, lidé se oblékají do zelené a obvykle je tento den spojený s konzumací alkoholu. Pojďme se ale podívat na to, kdo byl svatý Patrik, kdy se začal tento den slavit a jak se slaví dodnes.

Svatý Patrik - patron Irska

Svatý Patrik nebyl původem Ir. Pocházel z Británie, která byla v době jeho narození ještě římskou kolonií. Narodil se do silně věřící křesťanské rodiny - jeho otec i děd byli kněží. On sám však během svého dětství a mládí nebyl věřící.

Když bylo Patrikovi 16 let, byl zajat skupinou irských nájezdníků, kteří ho jako otroka vzali do Irska. Tam sloužil jako pastýř ovcí. Dle jeho vlastních slov v dochovaných spisech, kterých byl autorem, bylo právě toto 6 let trvající otroctví dobou, kdy se z něj stal silně věřící křesťan. Po 6 letech v zajetí mu Bůh dal znamení, aby uprchl z otroctví - a jeho útěk byl úspěšný. Dostal se zpátky do Británie za svojí rodinou a začal studovat křesťanství.

Po několika letech se Patrikovi zjevila vize, ve které viděl, jak ho Irové žádají, aby se mezi ně vrátil a šířil křesťanství. Na základě této vize Patrik odplul do Irska, kde strávil zbytek života jako křesťanský misionář mezi keltským obyvatelstvem. Zasloužil se o vysvěcení řady kněží, založení mnoha kostelů a klášterů a křest tisíců lidí.

Přesné datum smrti svatého Patrika není známo. Nejčastěji se však udávají dva různé roky - 461 n.l. nebo 493 n.l. Avšak všechny zdroje se shodují na datu 17. března - a tento den se proto slaví jako Den svatého Patrika

Legendy o svatém Patriku

Svatý Patrik je jakožto patron Irska žijící a působící v 5. století opředený různými legendami. Nejznámější z nich udává, že svatý Patrik vyhnal z Irska všechny hady poté, co ho jeden z nich uštknul. Dle této legendy proto Irsko dodnes vděčí svatému Patrikovi za to, že zde nežijí žádní hadi. Ve skutečnosti však hadi z Irska zmizeli během poslední doby ledové a neexistují žádné důkazy, že by se tam poté vrátili. Předpokládá se proto, že hadi v této legendě jsou metaforou pro keltské druidy, o kterých vytlačení z ostrova se svatý Patrik zasadil šířením křesťanství.

Druhou známou legendou je to, že při šíření křesťanství používal jako pomůcku shamrock (trojlístek jetele nebo šťavele). Trojlístky dle legendy používal k vysvětlení svaté Trojice čili trojjedinosti křesťanského boha. Díky této legendě se stal trojlístek symbolem Irska.

Do třetice stojí za zmínku legenda o Patrikově vycházkové holi. Tato legenda říká, že vždy, když šel svatý Patrik šířit křesťanství do dalších částí Irska, na cestách používal hůl z jasanového dřeva. Tuto hůl pak zabodl do země v místě, kde zrovna hlásal víru. Avšak ve městě Aspatria prý musel vysvětlováním křesťanské nauky a přesvědčováním místních strávit tolik času, že jeho hůl mezitím zapustila kořeny.

Historie oslav Dne svatého Patrika

17. březen se oficiálně stal Dnem svatého Patrika na začátku 17. století díky Luku Waddingovi. Luke Wadding (1588 - 1657) byl františkánský mnich původem z Irska, který se mimo jiné zasadil o to, že katolická církev zařadila 17. březen do liturgického kalendáře. Tento den se však v Irsku pojil se svatým Patrikem již alespoň od 9. století. Nikdy se však nejednalo o významný den, ať už kulturně či nábožensky. Díky tomu, že se tento den stal oficiálním církevním svátkem, neplatila na Den svatého Patrika pravidla velikonočního půstu. Proto se od té doby 17. března smělo jíst maso a pít alkohol a dodnes je tento den spojený s konzumací tradičních irských alkoholických nápojů - piva, cideru a whisky.

Opravdové oslavy tohoto dne však začaly až mnohem později a překvapivě nikoliv v Irsku. První průvod na Den svatého Patrika se uskutečnil v americkém Bostonu v roce 1737. Ještě pořád to ale nebyla tradice - další, tentokrát oficiální, průvod se uskutečnil až v roce 1766 v New Yorku. Ve druhé polovině 18. a v 19. století se k postupně vznikající tradici průvodů a oslav Dne svatého Patrika přidávala další a další města v USA. Nejednalo se však o náboženskou oslavu, nýbrž o oslavu irské kultury v místech s četnou irskou populací. V Irsku se první průvod konal až mnohem později, a to konkrétně v roce 1903 ve Waterfordu, rodišti Luka Waddinga.

Jak se to slaví dnes?

Na Den svatého Patrika se tradičně v mnoha městech v USA, Kanadě, Irsku, ale i jinde po světě konají průvody. Součástí těchto průvodů bývají kapely hrající irskou hudbu, alegorické vozy zobrazující irskou historii a kulturu, ale i běžní lidé v zeleném oblečení a se symbolem Irska - trojlístkem. Také zelené šaty a doplňky už neodmyslitelně patří k oslavám tohoto dne.

Po celém světě se v hospodách točí pivo obarvené na zeleno, podává se zelené jídlo a kupříkladu v Chicagu má v tento den i řeka protékající městem symbolickou zelenou barvu. Od roku 2010 se po světě na tento den osvětlují turistické pamětihodnosti zeleným světlem - prvními turistickými místy takto oslavujícími Den svatého Patrika byly Opera House v Sydney a Sky Tower v Aucklandu.

Další tradicí je přípitek, kterému se říká drowning the shamrock (topení trojlístku). Na dno sklenice se hodí trojlístek, který se následně utopí v irském alkoholu dle chuti. Tímto se následně připíjí na svatého Patrika. Trojlístek můžete buďto vypít s alkoholem nebo hodit přes rameno pro štěstí poté, co si připijete.

Avšak není to jen o pití. Věřící chodí v tento den do kostela uctít si památku svatého Patrika. Celé rodiny se na tento den svátečně oblečou, připnou si na šaty trojlístek, a vydají se na bohoslužbu, kde kněz těmto trojlístkům požehná (Blessing the shamrock). Poté se vrátí domů, a jelikož v tento den neplatí pravidla velikonočního půstu, dopřejí si slavnostní oběd obvykle se skládající z pečeného masa a zeleniny.

Shamrock - poznámka na závěr

Slovem shamrock se označuje tradiční symbol Irska, tedy trojlístek. Botanicky však není jednoznačné, o jakou rostlinu jde. V Irsku se totiž vyskytuje hned několik rostlin, které mají listy ve tvaru trojlístku. Všeobecně se má za to, že pojmem shamrock se označuje zejména jetel pochybný, avšak také jetel plazivý a jetel luční spadají do tohoto označení. No a lze se setkat též s použitím označení shamrock pro šťavel kyselý či tolici dětelovou. Takže v podstatě se jedná o jakýkoliv trojlístek volně rostoucí v Irsku. Samotné slovo nám také nepomůže - pochází totiž ze staroirského slova semróc, což je zdrobnělina znamenající prostě "rostlinka".

Užitečná slovíčka

Také jsme si pro vás připravili několik slovíček, na která můžete v souvislosti s tímto dnem narazit v anglicky mluvících článcích, či je zaslechnout v rozhovoru rodilých mluvčích.

 1. emerald = smaragd (Irsku se poeticky říká Emerald Isle čili Smaragdový ostrov)
 2. bagpipes = dudy (tento hudební nástor používají nejen Skotové, ale také Irové)
 3. harp = harfa (další typicky irský hudební nástroj)
 4. shamrock = trojlístek (jeden ze symbolů Irska)
 5. luck = štěstí ve významu opak smůly (trojlístek je v Irsku považován za symbol štěstí)
 6. snake = had (svatý Patrik vyhnal hady z Irska)
 7. leprechaun = leprikón, irský skřítek (další z typických symbolů Irska)
 8. gold = zlato
 9. pot of gold = kotlík zlata (leprikóni měli dle pověstí kotlíky plné zlata)
 10. rainbow = duha (dle pověsti právě na konci duhy bývalo zlato leprikónů ukryto)
 11. parade = slavnostní průvod
 12. pint = pinta (jednotka objemu zejména pro pivo. O něco víc než půllitr)
 13. beer = pivo