Všeobecné kurzy

  • Kurzy probíhají jednou nebo dvakrát týdne (s výjimkou úrovní Starter, které jsou vždy dvakrát týdně). Při výuce dvakrát týdně jsou lekce v pondělí a čtvrtek nebo v úterý a pátek. Při studiu jednou týdně můžete studovat v pondělí, v úterý nebo ve čtvrtek.
  • Každá lekce je dlouhá 120 minut plus 10 minut přestávka.
  • Jednotlivé kurzy v úrovni Starter jsou vždy dlouhé 12 lekcí, od úrovně Elementary výš je to 10 lekcí na kurz.
  • Lze studovat v různých časech: ráno od 8:00 do 10:10, na oběd od 11:30 do 13:40, odpoledne od 14:30 do 16:40 anebo večer od 17:30 do 19:40
  • Cena kurzů Starter je 6.900,- za kurz
  • Cena kurzů Elementary a výš je 5.700,- za kurz

Starter (2 kurzy)

Na této úrovni se naučíte úplné základy jazyka, které budete potřebovat pro jeho další pochopení. Dovíte se, jak se tvoří jednoduché věty v přítomném a minulém čase, jak se jednoduše ptát, a mimo jiné taky jak říct kolik je hodin. Slovíčka, která se tady naučíte, jsou zaměřena na základní a často využívaná témata jako jsou rodina, koníčky, každodenní činnosti, jídlo, zaměstnání apod. 

Elementary (5 kurzů)

Na této úrovni si rozšíříte a postupně upevníte znalosti základních časů a dalších často používaných způsobů vyjádření se, jako jsou třeba modální slovesa (slovíčka jako musím, umím nebo měl bych). Dovíte se, jak popsat to, co se nachází ve vašem okolí. Vaše slovní zásoba se rozšíří o témata jako byt, město, zájmena, informace typu "kdy" a "jak často", cestování, restaurace, doktor a mnoho dalších.

Pre-Intermediate (5 kurzů)

Tady propojíme základy z předchozích úrovní - přicházejí souvětí, jednodušší podmínkové věty ("co děláš, když" a "co uděláš, jestli"), poznáme trpný rod a podobně. Také zde hodně času strávíme s prvním časem, který čeština nezná - s předpřítomným časem. Slovní zásobu si rozšíříme o cestování po městě, hotel, letiště, práci, telefonování, vzdělání, peníze, ale i zábavu a hry a mnoho, mnoho dalšího.

Intermediate (5 kurzů)

Zde si mnohem lépe a detailněji přiblížíme, jak rodilí mluvčí v praxi přemýšlejí o časech. Doplníme si totiž všechny typy časů, vysvětlíme si nepřímou řeč ("Řekl, že"), začneme používat hypotetické podmínkové věty ("Co by, kdyby", "Kéž by"), řekneme si něco o modálních slovesech v minulosti ("Měl jsem to udělat", "To muselo být těžké"), ale také se naučíme psát formální dopisy a emaily. Hlavními tématy slovíček budou umění a literatura, obchodování, kancelář, životní prostředí, společnost, životní styl, zprávy a další.

Upper-Intermediate (2 kurzy)

Tato úroveň je věnována propojení všech znalostí a dotahování detailů. Naučíme se různé slovní obraty a "vychytávky" - prakticky si s angličtinou začneme hrát. Seznámíme se i s hovorovou a slangovou angličtinou, nestandardními větnými konstrukcemi a podobně. Cílem je co nejvíce se přiblížit angličtině tak, jak ji využívají rodilí mluvčí.


Tematické kurzy

Maturitní kurz

Tento kurz je speciálně určen pro studenty středních škol, kteří se připravují na maturitu. V kurzu se zaměřujeme na gramatiku potřebnou pro úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky - od zopakování všech časů až po pokročilé podmínky, nepřímou řeč a mnoho dalšího. Navíc se naučíme důležitou slovní zásobu k maturitním tématům a procvičíme si prezentaci těchto témat - čili jak se na téma připravit a jak o něm strukturovaně, poutavě a hlavně správně mluvit.