Konverzační hodiny

Chybí vám konverzace při hodinách angličtiny? Potřebujete se rozmluvit? Nebo si jen udržovat aktivní angličtinu? Tyto hodiny jsou přesně pro vás.

Každou středu od 17:00 vám nabízíme možnost popovídat si anglicky v malé skupince lidí pod vedením zkušeného lektora. Hodiny jsou zaměřeny na konverzaci pouze v angličtině, neuslyšíte ani slovo česky. Většinu času strávíte povídáním na různá témata všedního i nevšedního rázu. Témata pro vás připravíme, ale v případě zájmu skupiny je lze upravit dle domluvy s lektorem.

V hodinách nebudete zdlouhavě rozebírat gramatiku, vyplňovat různá cvičení nebo číst články z časopisů. Budete hlavně mluvit a případně si rozšíříte slovní zásobu na daná témata. 

Konverzace probíhají každou středu od 17:00 do 19:00, délka trvání jedné hodiny je tedy 120 minut. Maximální počet účastníků je omezen na 4 - díky tomu můžete mít jistotu, že se dostatečně rozmluvíte.

Cena za blok 4 hodin je 2.400.- Za tuto cenu dostanete dvouhodinovou konverzaci v angličtině každou středu 4 týdny po sobě. Začít studovat můžete kdykoliv.