Jak vyučujeme?

Jazykové školy se často chlubí, že využívají převratnou a účinnou metodu výuky. Existuje mnoho způsobů, jak se naučit cizí jazyk - některé účinnější než jiné -, ale pravdou je, že žádný z nich není ani dokonalý ani převratný.

Metoda, jakou vyučujeme my, není ničím inovativní, ale je osvědčená a víme, že funguje. Sami jsme se setkali už s mnoha metodami výuky angličtiny a z každé z nich jsme si vzali to nejlepší. Proto ke každé gramatice a novým slovíčkům přistupujeme jednotlivě a využíváme našich zkušeností. U začátečníků se nám osvědčil dril v kombinaci s konverzacemi, pokročilí studenti zase potřebují více mluvit a novou gramatiku začleňovat do běžného použití. Hodně se soustředíme na praktické ukázky z běžných životních situací a různá cvičení, která aktivují více smyslů najednou a pomáhají tak lépe si zapamatovat jak slovní zásobu, tak i větné konstrukce.

Věřte, že naučit se anglicky jde i bez pobytu v zahraničí. Jen musíte mít lektora, který danému jazyku rozumí a dokáže vše skvěle vysvětlit. A kvalita lektorů a jejich schopnost danou látku jasně a srozumitelně předat studentům je tím, na čem naše škola staví. Zároveň byste svému zlepšování měli sami věnovat čas, často opakovat a jazyk aktivně využívat. To je dle našich zkušeností cesta správným směrem.