Všeobecné kurzy

Toto jsou kurzy určené pro každého, kdo se chce naučit anglicky či svoji angličtinu posunout na vyšší úroveň.

Starter

Na této úrovni se naučíte úplné základy jazyka, které budete potřebovat pro jeho další pochopení. Dovíte se, jak se tvoří jednoduché věty v přítomném a minulém čase, jak se jednoduše ptát, a mimo jiné taky jak říct kolik je hodin. Slovíčka, která se tady naučíte, jsou zaměřena na základní a často využívaná témata jako jsou rodina, koníčky, každodenní činnosti, jídlo, zaměstnání apod. 

Po dokončení této úrovně nebudete ještě schopni samostatně komunikovat, nebo jen omezeně, ale budete ovládat nezbytnou základní strukturu angličtiny, na které budete pak dál stavět. A také budete schopni říct, co jste měli k večeři. A jak se říká, láska prochází žaludkem, tak proč by tudy nemohla jít taky láska k angličtině?

Elementary 1

Na této úrovni si rozšíříte znalosti základních časů a dalších jednoduchých způsobů vyjádření se. Seznámíte se se základními modálními slovesy (slovíčka jako můžu nebo umím) a dovíte se, jak popsat to, co se nachází ve vašem okolí. Vaše slovní zásoba se rozšíří o témata jako byt, město, zájmena, zvířata, nebo informace typu "kdy" a "jak často".

Po ukončení této úrovně budete schopni jednoduché komunikace o věcech z vašeho každodenního života. Zatím budete mluvit převážně v jednoduchých větách, takže s tetičkou ze Spojených států si ještě o historii výtvarného umění nepopovídáte. Ale zato turistům na ulici už budete schopni dávat jednoduché odpovědi na jejich dotazy.

Elementary 2

Tato úroveň vám rozšíří a upevní znalosti základních časů. Osvojíte si další důležité způsoby vyjádření - více modálních sloves (třeba musím nebo nesmím) a dalších frází denně používaných v běžné konverzaci. Ze slovíček je to hlavně cestování, restaurace, doktor a další.

Poté, co tuto úroveň dokončíte, budete rozumět často používaným frázím z běžného, každodenního života. U turistů si už budete jistější a budete jim rozumět lépe. Historie výtvarného umění - pořád ne.

Pre-Intermediate 1

Tady už začínáme propojovat základy z předchozích úrovní. Přicházejí souvětí, začínáme s podmínkovými větami typu "Co děláš, když...", poznáme trpný rod a podobně. Slovní zásobu si rozšíříme o cestování po městě, hotel, letiště, práci, telefonování a mnoho, mnoho dalšího.

Na konci této úrovně již tomu ztracenému turistovi hravě pomůžeme. Jen doufám, že jsme ho poslali správným směrem. Nahoru k hradu ho přeci ta lanovka doveze, nebo ne?

Pre-Intermediate 2

Na této úrovni začíná "přituhovat". Tady totiž poprvé v praxi zjišťujeme, že angličtina má o něco více časů než čeština. Značnou část úrovně totiž strávíme s prvním z časů, které čeština nemá - s předpřítomným časem. Při tom si rozšíříme slovní zásobu o témata jako jsou vztahy, zábava a hry, vzdělání, práce, peníze, ale také rozdíly v použití slovíček "make" a "do".

Po dokončení úrovně se již dorozumíte v běžných, každodenních životních situacích jak doma, tak i na pracovišti či ve škole. Můžete si pohovořit o tématech, která jsou vám známá. Při cestování už budete schopni samostatně vyřešit většinu situací, se kterými se běžně setkáte. S turistou můžete vesele zajít na kafe a s tetičkou si už také popovídáte, jen ještě ne o té historii výtvarného umění.

Intermediate 1

Tato úroveň nám mnohem lépe přiblíží, jak rodilí mluvčí v praxi přemýšlejí o časech. Doplníme si totiž všechny typy časů vyjádřujících minulost, začneme používat podmínkové věty typu "Co bys dělal, kdyby...", řekneme si něco o modálních slovesech v minulosti (Měl jsem to udělat, To muselo být těžké), ale také se naučíme psát formální dopisy a emaily. Hlavními tématy slovíček budou umění a literatura, obchodování, kancelář, životní prostředí a další.

Po dokončení této úrovně už budete schopni bez problémů vyjadřovat své myšlenky, pocity a názory. Můžete si bez problémů popovídat o tématech, která vás zajímají, ačkoliv vaše angličtina ještě bude postrádat "finesy" rodilých mluvčích. Tetička bude ráda, že si má s kým povídat, a už klidně i o té historii výtvarného umění.

Intermediate 2

Zde si dovysvětlíme některé zbývající gramatické prvky, jako je třeba nepřímá řeč (řekl mi, že...), naučíme se říkat věty typu "kéž bych", sdělovat světu naše preference (radši bych tohle, radši bys měl), a další zajímavé hříčky a obraty. Ze slovíček to bude životní styl, společnost, business, zprávy apod.

Již si budete schopni bez zádrhelů popovídat o různých tématech.. Vaše vyjadřování se stává přirozenějším a na nějaký ostych mluvit si už ani nevzpomenete. Zvládnete seriály, filmy i knížky v angličtině (ačkoliv skotům asi ještě rozumět nebudete...). Tetičky už se nezbavíte, bude s vámi chtít skypovat každý den.

Upper-Intermediate

Tato úroveň je věnována propojení všech znalostí a dotahování detailů. Naučíme se různé slovní obraty a "vychytávky" - prakticky si s angličtinou začneme hrát. Seznámíme se i s hovorovou a slangovou angličtinou, nestandardními větnými konstrukcemi a podobně.

Po této úrovni jsme schopni se plynně bavit o širším spektru témat a domluvit se v prakticky jakékoliv situaci. Naše angličtina už zní přirozeně. Tetička už nám našla v USA bydlení a sehnala práci.


Tematické kurzy

Maturitní kurz

Tento kurz je speciálně určen pro studenty středních škol, kteří se připravují na maturitu. V kurzu se zaměřujeme na gramatiku potřebnou pro úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky - od zopakování všech časů až po pokročilé podmínky, nepřímou řeč a mnoho dalšího. Navíc se naučíme důležitou slovní zásobu k maturitním tématům a procvičíme si prezentaci těchto témat - čili jak se na téma připravit a jak o něm strukturovaně, poutavě a hlavně správně mluvit.