Všeobecné kurzy

Všechny standardní kurzy probíhají 2x týdně (pondělí a čtvrtek nebo úterý a pátek) buďto ráno nebo večer. Každý kurz je dlouhý 18 lekcí a jednotlivé lekce trvají 4 vyučovací hodiny. V případě zájmu o studium v jiném čase než ráno nebo večer nás neváhejte kontaktovat, pokusíme se vám vyjít vstříc.

Cena kurzu je v rozmezí od 207 korun do 230 korun za jednu 45 minutovou vyučovací hodinu. 

Starter

Na této úrovni se naučíte úplné základy jazyka, které budete potřebovat pro jeho další pochopení. Dovíte se, jak se tvoří jednoduché věty v přítomném a minulém čase, jak se jednoduše ptát, a mimo jiné taky jak říct kolik je hodin. Slovíčka, která se tady naučíte, jsou zaměřena na základní a často využívaná témata jako jsou rodina, koníčky, každodenní činnosti, jídlo, zaměstnání apod. 

Elementary 1

Na této úrovni si rozšíříte znalosti základních časů a dalších jednoduchých způsobů vyjádření se. Seznámíte se se základními modálními slovesy (slovíčka jako můžu nebo umím) a dovíte se, jak popsat to, co se nachází ve vašem okolí. Vaše slovní zásoba se rozšíří o témata jako byt, město, zájmena, zvířata, nebo informace typu "kdy" a "jak často".

Elementary 2

Tato úroveň vám rozšíří a upevní znalosti základních časů. Osvojíte si další důležité způsoby vyjádření - více modálních sloves (třeba musím nebo nesmím) a dalších frází denně používaných v běžné konverzaci. Ze slovíček je to hlavně cestování, restaurace, doktor a další.

Pre-Intermediate 1

Tady už začínáme propojovat základy z předchozích úrovní. Přicházejí souvětí, začínáme s podmínkovými větami typu "Co děláš, když...", poznáme trpný rod a podobně. Slovní zásobu si rozšíříme o cestování po městě, hotel, letiště, práci, telefonování a mnoho, mnoho dalšího.

Pre-Intermediate 2

Na této úrovni začíná "přituhovat". Tady totiž poprvé v praxi zjišťujeme, že angličtina má o něco více časů než čeština. Značnou část úrovně totiž strávíme s prvním z časů, které čeština nemá - s předpřítomným časem. Při tom si rozšíříme slovní zásobu o témata jako jsou vztahy, zábava a hry, vzdělání, práce, peníze, ale také rozdíly v použití slovíček "make" a "do".

Intermediate 1

Tato úroveň nám mnohem lépe přiblíží, jak rodilí mluvčí v praxi přemýšlejí o časech. Doplníme si totiž všechny typy časů vyjádřujících minulost, začneme používat podmínkové věty typu "Co bys dělal, kdyby...", řekneme si něco o modálních slovesech v minulosti (Měl jsem to udělat, To muselo být těžké), ale také se naučíme psát formální dopisy a emaily. Hlavními tématy slovíček budou umění a literatura, obchodování, kancelář, životní prostředí a další.

Intermediate 2

Zde si dovysvětlíme některé zbývající gramatické prvky, jako je třeba nepřímá řeč (řekl mi, že...), naučíme se říkat věty typu "kéž bych", sdělovat světu naše preference (radši bych tohle, radši bys měl), a další zajímavé hříčky a obraty. Ze slovíček to bude životní styl, společnost, business, zprávy apod.

Upper-Intermediate

Tato úroveň je věnována propojení všech znalostí a dotahování detailů. Naučíme se různé slovní obraty a "vychytávky" - prakticky si s angličtinou začneme hrát. Seznámíme se i s hovorovou a slangovou angličtinou, nestandardními větnými konstrukcemi a podobně.


Tematické kurzy

Maturitní kurz

Tento kurz je speciálně určen pro studenty středních škol, kteří se připravují na maturitu. V kurzu se zaměřujeme na gramatiku potřebnou pro úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky - od zopakování všech časů až po pokročilé podmínky, nepřímou řeč a mnoho dalšího. Navíc se naučíme důležitou slovní zásobu k maturitním tématům a procvičíme si prezentaci těchto témat - čili jak se na téma připravit a jak o něm strukturovaně, poutavě a hlavně správně mluvit.